ماه من

ماه من

امشب

به هر سو مینگرم

میدرخشی

در آسمان نگاهم

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۴.۰۵.۱۶ ۱۵:۴۹]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.