مسیر عاشقی

در  مسیر عاشقی
 
عشق دلیل سرعت 
 
مهربانی ،مَرکَب سبقت
 
صداقت ، بنیاد ، رفاقت
 
دوست داشتن ، بهترین نعمت
 

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

1395/12/27
Fri, Mar 17, 2017 at 5:07 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.