دعوت

مرا

به آغوشی

دعوت کن

که مهتاب خیره شود

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۶.۰۱.۱۶ ۰۰:۵۶]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.