فصل انتظار

باور کن خدا ، من و تو را عاشق آ فرید

در سینه دل ، بیقرارِ دقا یق آ فرید

با ور کن به دریا یِ بیکران عا طفه

چشمان تو ، ناخدا بر این قایق آفرید

زان جرعه شرابی کز لبت چکید بر لبم

دل را بهرِ تو چون دشت شقایق آفرید

باورکن درانتهایِ فصل های انتظار

من و تو را ، دل بسته ی هم خا لق آ فرید

 

# مرتضی الماسی #

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.