بستر تنهایی

در بستری

که ” تو ” نباشی

خواب بر آن چشمان

حرام است

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, ۱۰.۰۷.۱۶ ۰۱:۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.