موسم آشنایی‎

رسیده موسم  خوش آشنایی
بنوشم  از لبت  شراب نابی
ورق خورد، فصل ها به عشق ترانه
پیوند زند ، به مهر، دوست  جاودانی
 

# مرتضی الماسی #

۱۳۹۶/۱۲/۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.