نگار

بر بتخانه ی دل نگنجد

جز بت رخسار نگار

کفر است

بر خانه چو باشد

بت بسیار

 

# مرتضی الماسی #

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.