آغوش تبدارم

آتش عشقت

در بیابان
گلستان می کند

آغوش تبدارم

گذری کن
بر گوچه دلتنگیم

از نسیم عطر تو
تا سپیده بیدارم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.