روز زن مبارک

نگین خاتم آفرینش

لبخند گلشن نیایش

ید بیضاء مهر و نوازش

مأمن بی دریغ آرامش

# مرتضی_الماسی #

 

۹۷/11/07

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.