اشعار مشترک طیبه عبداللهی & مرتضی الماسی

دلتنگی

سهم من از تو
همان دلتنگی ست
که رشته های دل بستگی ام
تنیده بر تار و پود
جان و قلبم
دل کندن ، محال است ، محال
عشق همیشگی ام
شور و ذوق ، زندگیم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی_الماسی #

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ادامه »

نیمکت قرارمان …

روی نیمکتی
بنشین
که جای منم باشه
توی قلبت
برا همیشه

کنار نیمکت قرارمان …
تا لحظه آمدنت …
به انتظار …
سر پا …
چشم به راهتم

# طیبه عبداللهی #
# مرتضی الماسی #

ادامه »

کلبه محبت

ترسیم میکنیم
زندگی را

در یک قاب کوچک
به نام عشق

و می سازیم
کلبه ای از محبت
برای قلب های بزرگمان

به رنگ عشق
با طعم بوسه
در آغوش هم

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

ادامه »
1 2