تو …

تو
بهارترین نوروز
منی
که در دلم شکوفا می شوی

# طیبه_عبداللهی #

جمعه , 1 فروردين 1399

نهایت خواستن

وقتی دلت ، دلبسته شدروح و روانت هم

وابستگی عجیبی پیدا می کنه

به همان سمتی که دلت رفته میری

تا بی نهایت خواستن

که بهش دوس داشتن میگن

# طیبه_عبداللهی #

دلتنگی

سهم من از تو
همان دلتنگی ست
که رشته های دل بستگی ام
تنیده بر تار و پود
جان و قلبم
دل کندن ، محال است ، محال
عشق همیشگی ام
شور و ذوق ، زندگیم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی_الماسی #

سه شنبه 23 مرداد 1397

اوج آسمان

کوچ لحظه هایمان

با ” تو ”

به اوج آسمان می رسد

# طیبه_عبداللهی #

سه شنبه 16 مرداد 97

باور عشق

باید مست روزگار شد
تا چرخه زمان طوری بچرخد
که دنیا را باور کنی
و من با تو مست شدم
و به این باور رسیده ام
که عشق در تو و با تو
به وجود می آید

# طیبه_عبداللهی #

سه شنبه , 9 مرداد 1397

آغوش تبدارم

آتش عشقت
در بیابان
گلستان می کند
آغوش تبدارم

گذری کن
بر گوچه دلتنگیم
از نسیم عطر تو
تا سپیده بیدارم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

هوای بودنت

آنقدر خالی

از هوای بودنت هستم

که نفس هایم

نای بالا آمدن ندارن

# طیبه_عبداللهی #

سیلاب عشق

غرق
سیلاب عشقت شده ام

مبادا
نجاتم دهی

از این عشق خدایی
خلاصم کنی

# طیبه_عبداللهی #