کدخدای شهر نشین

title-tag

کدخدای
روستایی شدم
که
همه مردمان
آن
شهرنشین اند

҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈

زندگی
در شهر حکم
پرنده ای
در قفس است

҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈

قفس
تنها برای
حبس
است

҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈

پ.ن

کدخدا باشی
ودر شهر گدایی کنی
عاشق باشی
ودر قفس نغمه خوانی کنی

ثبت شده در ۱۳۹۳/۲/۱۸ به شماره 309646 در سایت شعرنو

next-iconback-icon