پازل

title-tag

پازل

 دوستت دارم

را بهم ریختم

برای چیدن

دوباره آن

جای تو را

خالی گذاشتم

طیبه عبداللهی

چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ۲۳:۴۰ شماره ثبت ۲۶۱۵۳

next-icon