باور عشق

باید مست روزگار شد
تا چرخه زمان طوری بچرخد
که دنیا را باور کنی
و من با تو مست شدم
و به این باور رسیده ام
که عشق در تو و با تو
به وجود می آید

# طیبه_عبداللهی #

سه شنبه , 9 مرداد 1397

آغوش تبدارم

آتش عشقت
در بیابان
گلستان می کند
آغوش تبدارم

گذری کن
بر گوچه دلتنگیم
از نسیم عطر تو
تا سپیده بیدارم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

موی تو

گلشن از روی تو شد
باغ و بهشت

چون خدا ، موی تو
عنبرین سرشت

# مرتضی الماسی #

 

هوای بودنت

آنقدر خالی

از هوای بودنت هستم

که نفس هایم

نای بالا آمدن ندارن

# طیبه_عبداللهی #

بوسه

بیرون نیاید از سینه

نفسم …

لبم

به بوسه ای نگشایی

# مرتضی الماسی #

رقص لبانت

دلبری می کند

شبانگاهان

 مهتاب نگاهت

در برکه ی آغوشم

با رقص لبانت

# مرتضی الماسی #

سیلاب عشق

غرق
سیلاب عشقت شده ام

مبادا
نجاتم دهی

از این عشق خدایی
خلاصم کنی

# طیبه_عبداللهی #